Zarząd Hemp & Wood S.A. informuje, iż w dniu 16.10.2019 podpisał umowę – list intencyjny, dotyczący współpracy w zakresie upraw konopi.

Mocą podpisanej Umowy Spółka oraz Partner wyraziły wolę negocjacji warunków współpracy w ramach następującej działalności:

  1. Partner jest właścicielem działek rolnych /budowlanych/inwestycyjnych (dalej „Działki”) o powierzchni ok. 25 ha (słownie: dwadzieścia pięć hektarów), które ma prawo wynajmować oraz jest właścicielem zlokalizowanych na tych Działkach instalacji fotowoltaicznych o mocy ok. 10 MW;
  2. Spółka jest zainteresowana dzierżawą Działek w celu prowadzenia upraw konopi włóknistych w halach (in-door) oraz na polach uprawnych (out-door);
  3. Spółka wyraziła wolę dzierżawy lub nabycia Działek w celu prowadzenia zasiewu konopi bądź budowy hal pod uprawy in-door;
  4. Partner zadeklarował wskazanie pod budowę hal, optymalnych lokalizacji umożliwiając jednocześnie zakup energii produkowanej ze źródeł fotowoltaicznych.

Umowa została zawarta zostaje na okres do dnia 31/03/2020. W tym czasie strony poczynią starania odnośnie podpisania „Umowy o współpracy” obejmującej szczegółowe zasady współpracy oraz rozliczeń.

News

Zawarcie umowy – list intencyjny, dotyczący współpracy w zakresie upraw konopi.

Added: 29.10.2019

Zarząd Hemp & Wood S.A. informuje, iż w dniu 29.10.2019 podpisał umowę – list intencyjny, dotyczący współpracy w zakresie upraw konopi. Read more

Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Added: 28.10.2019

Zarząd Hemp & Wood S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały... Read more

Zawarcie umowy o współpracy z PolKanna Health Sciences Inc.

Added: 28.10.2019

Zarząd Hemp & Wood SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że podpisał umowę o współpracy z kanadyjską firmą doradczą i konsultingową PolKanna Health Sciences Inc. z siedzibą w Vancouver... Read more

Zawarcie umowy – list intencyjny, dotyczący współpracy w zakresie upraw konopi.

Added: 17.10.2019

Zarząd Hemp & Wood S.A. informuje, iż w dniu 16.10.2019 podpisał umowę – list intencyjny, dotyczący współpracy w zakresie upraw konopi. Read more

Aktualizacja strategii

Added: 15.10.2019

Zarząd Hemp & Wood S.A. informuje, iż podjął decyzję dotyczącą aktualizacji dalszej strategii rozwoju (przedstawionej w raporcie ESPI 4/2019). Spółka zamierza skoncentrować się na poszukiwaniu i kontraktowaniu upraw konopi włóknistej... Read more

If you have any question? Call +48 22 487 83 68

Contact

Hemp & Wood S.A.
Grzybowska 4 lok. U9B
00-131 Warsaaw
Poland

Telephone: +48 22 487 83 68

KRS: 0000396780
VAT: 525-23-82-713

 

 

Contact form

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

© 2019 All rights reserved Hemp & Wood S.A.